Μειώστε εώς 90% τον χρόνο ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και συμπλήρωσης παραπεμπτικών.


 • Αυτόματη αναγραφή συνταγών.
 • Αυτόματη εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων.
 • Αυτόματη υποβολή επισκέψεων στο e-ΔΑΠΥ.
 • Αυτόματη εισαγωγή διαγνώσεων και θεραπειών.
 • Αυτόματη αναζήτηση ιστορικού ασθενών.
 • Αυτόματη αποθήκευση πελατολογίου.

Περισσότερα.. ΛΗΨΗ ΑΓΟΡΑ

Medisto by Coderfish
Pharmelion by Coderfish

Κάντε τη συγκεντρωτική κατάσταση συνταγών και την υποβολή e-ΔΑΠΥ υπόθεση δευτερολέπτων.


 • Αυτόματη μηνιαία κατάσταση συνταγών.
 • Αυτόματη υποβολή παραπεμπτικών στο e-ΔΑΠΥ.
 • Αυτόματη εισαγωγή αναλώσιμων.
 • Αυτόματη εισαγωγή στοιχείων ασθενών.
 • Αυτόματη αποθήκευση ιστορικού καταχωρήσεων.
 • Αυτόματη αποθήκευση πελατολογίου.

Περισσότερα..

Τι λένε για το medisto και το pharmelion οι χρήστες τους: