Κάντε τη συγκεντρωτική κατάσταση συνταγών και την υποβολή e-ΔΑΠΥ υπόθεση δευτερολέπτων.


 • Αυτόματη μηνιαία κατάσταση συνταγών.
 • Αυτόματη υποβολή παραπεμπτικών στο e-ΔΑΠΥ.
 • Αυτόματη εισαγωγή αναλώσιμων.
 • Αυτόματη εισαγωγή στοιχείων ασθενών.
 • Αυτόματη αποθήκευση ιστορικού καταχωρήσεων.
 • Αυτόματη αποθήκευση πελατολογίου.

Το pharmelion είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης ιατρικών συνταγών, παραπεμπτικών αναλώσιμων και ασθενών μέσω της πλατφόρμας της Ηλ. Συνταγογράφησης. Σκοπός του είναι η ταχύτερη υποβολή των παραπεμπτικών αναλώσιμων στο e-ΔΑΠΥ και η δημιουργία της μηνιαίας συγκεντρωτικής λίστας συνταγών.


Ενδεικτικά αναφέρεται πως ο χρόνος υποβολής e-ΔΑΠΥ με χρήση του pharmelion είναι κατά 50-70% μειωμένος σε σχέση με την υποβολή με απευθείας χρήση της ιστοσελίδας του e-ΔΑΠΥ. Το pharmelion παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης υποβολής στο e-ΔΑΠΥ, αυτόματης συμπλήρωσης στοιχείων παραπεμπτικών, καθώς και αποθήκευσης συνταγών και παραπεμπτικών, ενώ παρέχει και ένα πλήρες πελατολόγιο.

Το pharmelion θα είναι σύντομα διαθέσιμο...

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος


Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος
 • Λειτουργικό Windows 7, 8/8.1, 10 ή μεταγενέστερο.
 • .Net Framework 4.0 ή πιο πρόσφατο.
 • Μνήμη RAM 2GB ή μεγαλύτερη.
 • Ανάλυση οθόνης 1280x1024 ή μεγαλύτερη.
 • Τουλάχιστον 300MB ελεύθερου χώρου στον σκληρό δίσκο.
 • Σύνδεση Διαδικτύου ADSL 2Mbps ή μεγαλύτερη.